преглед

на търг

2260-3986

Търг 2260-3986 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20104

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 104, Средна: 31, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 45, ОЗМ: 0

Общо: 180м³

Начална цена: 9290.00 лв.

Стъпка: 92 лв.

Гаранция: 464 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019