преглед

на търг

2260-3985

Търг 2260-3985 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20103

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 82, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 28, ОЗМ: 0

Общо: 147м³

Начална цена: 5661.00 лв.

Стъпка: 56 лв.

Гаранция: 283 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019