преглед

на търг

2260-3984

Търг 2260-3984 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20101

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 40, Средна: 154, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 63, ОЗМ: 0

Общо: 269м³

Начална цена: 9511.00 лв.

Стъпка: 95 лв.

Гаранция: 475 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019