преглед

на търг

2140-3983

Търг 2140-3983 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20102

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 380, Средна: 380, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 69, ОЗМ: 0

Общо: 848м³

Начална цена: 36737.00 лв.

Стъпка: 367 лв.

Гаранция: 1836 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 09:00

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019