преглед

на търг

2140-3981

Търг 2140-3981 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20112

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 627, ОЗМ: 0

Общо: 706м³

Начална цена: 26959.00 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 1348 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 14:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019