преглед

на търг

2140-3979

Търг 2140-3979 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20110

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1016, ОЗМ: 0

Общо: 1016м³

Начална цена: 39421.00 лв.

Стъпка: 394 лв.

Гаранция: 1971 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 13:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Допълнителен документ

19.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019