преглед

на търг

2140-3978

Търг 2140-3978 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20109

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, цр

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 50, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 224, ОЗМ: 0

Общо: 302м³

Начална цена: 7696.00 лв.

Стъпка: 77 лв.

Гаранция: 385 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 12:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019