преглед

на търг

2140-3977

Търг 2140-3977 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20108

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 170, ОЗМ: 0

Общо: 206м³

Начална цена: 7320.00 лв.

Стъпка: 73 лв.

Гаранция: 366 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019