преглед

на търг

2140-3976

Търг 2140-3976 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20107

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл, цр, гбр, трп, ак, цр

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1610, ОЗМ: 0

Общо: 1614м³

Начална цена: 60209.00 лв.

Стъпка: 602 лв.

Гаранция: 3010 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 11:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019