преглед

на търг

2140-3975

Търг 2140-3975 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20106

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл, цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 42, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 211, ОЗМ: 0

Общо: 288м³

Начална цена: 8392.00 лв.

Стъпка: 84 лв.

Гаранция: 420 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019