преглед

на търг

2140-3974

Търг 2140-3974 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20105

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 196

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 196м³

Начална цена: 7487.00 лв.

Стъпка: 75 лв.

Гаранция: 374 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019