преглед

на търг

2140-3973

Търг 2140-3973 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20104

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 538, Средна: 178, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 1717, ОЗМ: 70

Общо: 2509м³

Начална цена: 107838.00 лв.

Стъпка: 1078 лв.

Гаранция: 5392 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019