преглед

на търг

2140-3972

Търг 2140-3972 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 20103

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 16, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 1220, ОЗМ: 70

Общо: 1363м³

Начална цена: 49991.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 2500 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019