преглед

на търг

5641-3968

Търг 5641-3968 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 2003

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 223, Средна: 63, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 37, ОЗМ: 24

Общо: 347м³

Начална цена: 21604.00 лв.

Стъпка: 216 лв.

Гаранция: 1080 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2019

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019