преглед

на търг

5641-3967

Търг 5641-3967 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 2002

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 317, Средна: 89, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 130, ОЗМ: 34

Общо: 573м³

Начална цена: 32607.00 лв.

Стъпка: 326 лв.

Гаранция: 1630 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2019

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019