преглед

на търг

5641-3966

Търг 5641-3966 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 213, Средна: 51, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 90, ОЗМ: 19

Общо: 379м³

Начална цена: 21060.00 лв.

Стъпка: 211 лв.

Гаранция: 1053 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2019

Документация за провеждане на търг

26.11.2019

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019