преглед

на търг

3474-3954

Търг 3474-3954 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 20206-1

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 521, Средна: 32, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 553м³

Начална цена: 53525.00 лв.

Стъпка: 535 лв.

Гаранция: 2676 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019