преглед

на търг

3474-3951

Търг 3474-3951 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 20203

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 297, Средна: 50, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 0

Общо: 402м³

Начална цена: 23570.00 лв.

Стъпка: 235 лв.

Гаранция: 1178 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

07.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Допълнителен документ

07.01.2020

Допълнителен документ

07.01.2020

Допълнителен документ

09.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019