преглед

на търг

3474-3950

Търг 3474-3950 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 20202

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 545, Средна: 118, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 98, ОЗМ: 0

Общо: 761м³

Начална цена: 41235.00 лв.

Стъпка: 412 лв.

Гаранция: 2061 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2019