преглед

на търг

3474-3949

Търг 3474-3949 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 20201

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1179, Средна: 95, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 253, ОЗМ: 185

Общо: 1712м³

Начална цена: 130126.00 лв.

Стъпка: 1301 лв.

Гаранция: 6506 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2019