преглед

на търг

5620-3948

Търг 5620-3948 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 2003

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 543, Средна: 6, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 184, ОЗМ: 483

Общо: 1248м³

Начална цена: 68328.00 лв.

Стъпка: 683 лв.

Гаранция: 3416 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Допълнителен документ

23.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019