преглед

на търг

5620-3947

Търг 5620-3947 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 2002

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 355, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 327, ОЗМ: 327

Общо: 1009м³

Начална цена: 51793.00 лв.

Стъпка: 517 лв.

Гаранция: 2589 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Допълнителен документ

23.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019