преглед

на търг

5620-3946

Търг 5620-3946 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 523, Средна: 213, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 165, ОЗМ: 89

Общо: 1014м³

Начална цена: 56786.00 лв.

Стъпка: 567 лв.

Гаранция: 2839 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Допълнителен документ

23.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019