преглед

на търг

3700-3945

Търг 3700-3945 - ДГС ВИДИН

Обект No. 20703

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 2298, Средна: 493, Дребна: 163

Дърва (м³): За огрев: 118, ОЗМ: 0

Общо: 3072м³

Начална цена: 144778.00 лв.

Стъпка: 1448 лв.

Гаранция: 7239 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019