преглед

на търг

3700-3943

Търг 3700-3943 - ДГС ВИДИН

Обект No. 20701

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 687, Средна: 252, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 158, ОЗМ: 0

Общо: 1138м³

Начална цена: 49954.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 2498 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

20.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Допълнителен документ

14.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019