преглед

на търг

5520-3941

Търг 5520-3941 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2009

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 393, ОЗМ: 0

Общо: 393м³

Начална цена: 17538.00 лв.

Стъпка: 175 лв.

Гаранция: 877 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Договор

03.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Допълнителен документ

02.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019