преглед

на търг

5520-3940

Търг 5520-3940 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2008

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, мжд, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1943, ОЗМ: 0

Общо: 1943м³

Начална цена: 136293.00 лв.

Стъпка: 1363 лв.

Гаранция: 6814 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019