преглед

на търг

5520-3939

Търг 5520-3939 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2007

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 253, ОЗМ: 0

Общо: 253м³

Начална цена: 17000.00 лв.

Стъпка: 170 лв.

Гаранция: 850 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019