преглед

на търг

5520-3938

Търг 5520-3938 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2006

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1599, ОЗМ: 0

Общо: 1599м³

Начална цена: 72086.00 лв.

Стъпка: 720 лв.

Гаранция: 3064 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019