преглед

на търг

5520-3937

Търг 5520-3937 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2005

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здгл, бл, цр, гбр, лп, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 42, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 434, ОЗМ: 0

Общо: 530м³

Начална цена: 21930.00 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 1096 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019