преглед

на търг

5520-3936

Търг 5520-3936 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2004

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, трп, мжд, ак, глг

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 589, ОЗМ: 0

Общо: 590м³

Начална цена: 25048.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1252 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019