преглед

на търг

5520-3934

Търг 5520-3934 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2002

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 57, Средна: 174, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 538, ОЗМ: 0

Общо: 777м³

Начална цена: 48866.00 лв.

Стъпка: 490 лв.

Гаранция: 2443 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Договор

03.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Допълнителен документ

02.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019