преглед

на търг

5520-3933

Търг 5520-3933 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 255, ОЗМ: 0

Общо: 255м³

Начална цена: 11482.00 лв.

Стъпка: 115 лв.

Гаранция: 574 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019