преглед

на търг

5600-3932

Търг 5600-3932 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 2002

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 606, Средна: 11, Дребна: 44

Дърва (м³): За огрев: 280, ОЗМ: 76

Общо: 1017м³

Начална цена: 70729.00 лв.

Стъпка: 707 лв.

Гаранция: 3536 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2019