преглед

на търг

5600-3931

Търг 5600-3931 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, лст, вб, здгл, чдб, бл, цр, гбр, трп, срлп

Дървесина (м³): Едра: 777, Средна: 317, Дребна: 90

Дърва (м³): За огрев: 978, ОЗМ: 24

Общо: 2186м³

Начална цена: 100621.00 лв.

Стъпка: 1006 лв.

Гаранция: 5031 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2019