преглед

на търг

3460-3930

Търг 3460-3930 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 20506ел

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 11, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 586, ОЗМ: 0

Общо: 606м³

Начална цена: 25584.00 лв.

Стъпка: 255 лв.

Гаранция: 1279 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019