преглед

на търг

3460-3929

Търг 3460-3929 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 20505ел

Дата на публикуване: 22.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, цр, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 231, Дребна: 69

Дърва (м³): За огрев: 138, ОЗМ: 0

Общо: 470м³

Начална цена: 15882.00 лв.

Стъпка: 158 лв.

Гаранция: 794 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2019

Документация за провеждане на търг

22.11.2019

Проекто-договор

22.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019