преглед

на търг

3460-3926

Търг 3460-3926 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 20504ел

Дата на публикуване: 21.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 145, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 164, ОЗМ: 0

Общо: 367м³

Начална цена: 11646.00 лв.

Стъпка: 116 лв.

Гаранция: 582 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2019

Документация за провеждане на търг

21.11.2019

Проекто-договор

21.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019