преглед

на търг

3460-3925

Търг 3460-3925 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 20503ел

Дата на публикуване: 21.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб

Дървесина (м³): Едра: 47, Средна: 182, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 109, ОЗМ: 0

Общо: 350м³

Начална цена: 14623.00 лв.

Стъпка: 146 лв.

Гаранция: 731 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2019

Документация за провеждане на търг

21.11.2019

Проекто-договор

21.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019