преглед

на търг

3460-3924

Търг 3460-3924 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 20502ел

Дата на публикуване: 21.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 266, Средна: 16, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 541, ОЗМ: 233

Общо: 1084м³

Начална цена: 52991.00 лв.

Стъпка: 529 лв.

Гаранция: 2649 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2019

Документация за провеждане на търг

21.11.2019

Проекто-договор

21.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019