преглед

на търг

3460-3923

Търг 3460-3923 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 20501

Дата на публикуване: 21.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 171, Средна: 321, Дребна: 72

Дърва (м³): За огрев: 154, ОЗМ: 0

Общо: 718м³

Начална цена: 28435.00 лв.

Стъпка: 284 лв.

Гаранция: 1422 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2019

Документация за провеждане на търг

21.11.2019

Проекто-договор

21.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019