преглед

на търг

3100-3922

Търг 3100-3922 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 201008

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 22, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 173, ОЗМ: 0

Общо: 204м³

Начална цена: 11072.00 лв.

Стъпка: 110 лв.

Гаранция: 554 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019