преглед

на търг

3100-3921

Търг 3100-3921 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 201007

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, лп, тп, трп, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 224, Средна: 20, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 114, ОЗМ: 0

Общо: 371м³

Начална цена: 19657.00 лв.

Стъпка: 197 лв.

Гаранция: 983 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019