преглед

на търг

3100-3920

Търг 3100-3920 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 201006

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 39, Средна: 146, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 153, ОЗМ: 0

Общо: 343м³

Начална цена: 11770.00 лв.

Стъпка: 118 лв.

Гаранция: 589 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019