преглед

на търг

3100-3918

Търг 3100-3918 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 201004

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 31, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 420, ОЗМ: 0

Общо: 456м³

Начална цена: 23717.00 лв.

Стъпка: 237 лв.

Гаранция: 1186 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019