преглед

на търг

3100-3917

Търг 3100-3917 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 201003

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 102, Средна: 8, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 61, ОЗМ: 0

Общо: 178м³

Начална цена: 9128.00 лв.

Стъпка: 91 лв.

Гаранция: 456 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019