преглед

на търг

3100-3916

Търг 3100-3916 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 201002

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 185, Средна: 56, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 0

Общо: 263м³

Начална цена: 14307.00 лв.

Стъпка: 143 лв.

Гаранция: 715 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019