преглед

на търг

3100-3915

Търг 3100-3915 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 201001

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 883, Средна: 178, Дребна: 74

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 0

Общо: 1185м³

Начална цена: 65997.00 лв.

Стъпка: 660 лв.

Гаранция: 3300 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

06.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Допълнителен документ

02.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019