преглед

на търг

3000-3914

Търг 3000-3914 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 2005

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, лп

Дървесина (м³): Едра: 72, Средна: 11, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 139, ОЗМ: 0

Общо: 223м³

Начална цена: 8145.00 лв.

Стъпка: 81 лв.

Гаранция: 407 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019