преглед

на търг

3000-3913

Търг 3000-3913 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 2004

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 803, Средна: 54, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 902, ОЗМ: 4

Общо: 1791м³

Начална цена: 96416.00 лв.

Стъпка: 964 лв.

Гаранция: 4820 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019